Türkiye iş Bankası Personel Alımı

işbankası

TÜRKİYE İŞ BANKASI PERSONEL ALIMI

Türkiye İş Bankasında göreve başlayacak çalışanlar, işe alım aşamasında her pozisyon özelinde farklı değerlendirme araçlarına tabi tutulmaktadır. İşe alımda kullanılan tüm araçlar uluslararası standartlarda olup yetkili kurumlarca verimlilikleri kanıtlanmıştır.

Türkiye İş Bankası işe alım sürecinde kullanılan tüm araçlar şu şekildedir;

Yazılı Sınav: Tüm adaylara mesleki bilgi, sayısal-sözel yetenek vb. konularda ölçmek için farklı türde yazılı sınavlar uygulanır.

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları: Tüm adayların güçlü ve gelişime açık yönlerinin tarafsız şekilde saptamak için kullanılır. Bu uygulamalar adayların performansını yapılandırılmış iş simülasyonlarıyla gözlemleme olanağı sağlar ve adayın görevinde nasıl performans göstereceği konusunda bilgi verir.

Yetkinlik Bazlı Mülakatlar: Yetkinlik bazlı mülakatlar, yapılandırılmış mülakatlar olup, adayın geçmişte yaptığı işler, gösterdiği davranışlar, aldığı sorumluluklar vb. kanıtlardan yola çıkarak, gelecekteki performansının değerlendirilmesini sağlar.

Panel Mülakatlar: Teknik mülakat veya klasik mülakat şeklinde gerçekleşen, en az iki kişinin katıldığı ve Bankamızda çalışmak için aranan temel yetkinliklerin sorgulandığı mülakat türüdür.

Kişilik Envanterleri: Adayların kendi yetkinliklerini nasıl değerlendirdiklerini, davranış ve eğilimleri ile ilgili soruları yanıtlayarak aktardıkları değerlendirme aracıdır.

Türkiye İş Bankası Alım Yapılan Pozisyonlar

Müfettiş Yardımcısı

Müfettiş Yardımcısı pozisyonundaki çalışanlar Yönetim Kurulu adına, Genel Müdürlük Bölümlerinde, yurtiçi/yurtdışı şubelerde, Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve işletmelerde, teftiş, soruşturma ve incelemeler yapar.

Uzman Yardımcısı

Uzman Yardımcısı pozisyonundaki çalışanlar, Genel Müdürlük Bölümlerinde ve Kurumsal Şubelerde, görev yaptığı birimin faaliyetlerini Banka mevzuatı çerçevesinde takip eder, uygular ve geliştirir. Yönetici adayı (MT) olarak yetiştirilen uzman yardımcıları, uzmanlık alanlarında aldıkları pek çok kurum içi ve dışı eğitimle çalışma alanlarında profesyonellik kazanırlar.

Bilgi İşlem ve Yazılım Uzmanı

Bilgi İşlem ve Yazılım Uzmanı pozisyonundaki çalışanlar, Bankanın günün koşullarına uygun altyapı ihtiyaçlarını ve hedeflerini ilgili birimlerle birlikte belirler, Bilgi Teknolojileri mimarisini tanımlar ve geliştirir, yönetim bilgi sistemleri ile iş zekâsı sistemlerini kurar, kurulan sistem ve alt yapıların en etkin ve verimli şekilde işletimini, bakımını ve güvenliğini ilgili bölümlerle işbirliği yaparak sağlar.

Memur

Memur pozisyonundaki çalışanlar, Şube ve Genel Müdürlük Bölümlerinde temel bankacılık hizmeti ve bu hizmetlerin yerine getirilmesinde destek olan görevleri yerine getirir. Şubelerde gişe işlemleri ve operasyonel işlemlerde görev almanın yanı sıra performanslarına ve bulundukları şubelerdeki kadro imkânlarına göre satış, kambiyo, sorunlu kredilerin takibi gibi alanlarda da görev yapabilir.

Çağrı Merkezi Elemanı

Türkiye İş Bankası Çağrı Merkezinde çağrı alma ve dış arama pozisyonlarında, memur unvanıyla görev yapan Çağrı Merkezi pozisyonundaki çalışanların kariyer yolu açık olup hem iletişim yetkinliklerini geliştirmekte hem de Bankacılıkla ilgili pek çok konuda derinlemesine bilgi sahibi olmaktadır. İşe giriş tarihlerini takip eden 2 yılın sonunda Şube veya Genel Müdürlük Bölümlerine nakil talebinde bulunmaya hak kazanırlar.

Operasyon Elemanı

Operasyon Elemanı pozisyonundaki çalışanlar, Şube ve Genel Müdürlük Bölümlerindeki operasyonel faaliyetlerde görev alarak, veri girişi, kontrol, yazışma vb. işlerde Banka süreçlerini desteklerler.

Takip Memuru

Türkiye İş Bankası hukuk müşavirliği ve müşavirliğe bağlı bölge teşkilatında; hukuksal işlemlerin iç ve dış evrak takibini yapar; noter, adliye, ticaret odası, tapu daireleri ve diğer kamu kuruluşları ile ilgili işleri yürütürler. Takip memurluğu kariyer yolu kapalı bir pozisyondur.

İhtisas Elemanı

Avukat, mimar, mühendis gibi pozisyonlarda istihdam edilen çalışanlarımızdır.

Özel Güvenlik Görevlisi

Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonundaki çalışanlar Şubelerde ve Genel Müdürlükte silahlı özel güvenlik görevini yerine getirir.

Şoför

Makam şoförü ve para nakil aracı şoförü olarak istihdam edilen çalışanlardır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI KARİYER BASAMAKLARI

Müfettiş Yardımcısı Pozisyonu Kariyer Basamakları

Müfettiş Yardımcısı

Kıdemli Müfettiş Yardımcısı

Müfettiş (sınavla)

Müdür Yardımcısı

Uzman Yardımcısı Pozisyonu Kariyer Basamakları

Uzman Yardımcısı

Kıdemli Uzman Yardımcısı

Uzman (yeterlilik sınavıyla)

Müdür Yardımcısı

7.sınıf yazılım uzmanı Pozisyonu Kariyer Basamakları

7.sınıf yazılım uzmanı

Proje sorumlusu

Proje Yöneticisi Yardımcısı

Proje Yöneticisi

Müdür Yardımcısı

Memur Pozisyonu Kariyer Basamakları

Memur

Kıdemli Memur

Servis Yetkilisi Yardımcısı (Sınavla)

Servis Yetkilisi

2.Müdür (Sınavla)

Müdür

Türkiye İş Bankası yöneticilik görevlerinin tamamı kurum içerisinden yetişen çalışanlar tarafından üstlenildiği, tüm çalışanların başarılı bir performans sergiledikleri ve kendilerini geliştirdikleri sürece kariyer yolları açıktır. Memur kulvarından müdüriyet unvanına gelene kadar çalışanların dahil oldukları iki aşamalı bir sınav modeli bulunmaktadır. Uzman Yardımcısı ve Müfettiş Yardımcısı unvanındaki çalışanlar için ise kıdem ve yeterlik sınavına dayalı bir yükselme süreci mevcuttur. Farklı pozisyonda bankaya giren çalışanların, işe başlangıç yaptıkları kariyer kulvarlarına göre belirlenmiş yükselme süreçlerini başarı ile tamamladıktan sonra üst pozisyonlara terfi etme aşamasında, “fırsat eşitliği’’ altında yolları kesişmekte ve farklı kulvarlardan gelen çalışanlar aynı rollere aday olabilmektedirler.

Kaynak: ik.isbank.com.tr

Kurşunkalem :)

Etiketler:

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz